Orientare profesionala online dating

Tarife achiziție platformă: Persoană fizică 4800 lei (TVA inclus) Persoană juridică și instituții 7200 lei (TVA inclus) Conținut pachet CCPintranet: • Stick USB pentru instalare; Manual de utilizare; • Două cărți de specialitate care tratează domeniul consilierii în carieră.

Completând formularul de înregistrare, declaraţi că sunteţi de acord cu Politica de Securitate şi Planul de Securitate ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza". În cazul existenţei mai multor prenume, la creare se va folosi primul din cele introduse în formular.

CCP include 54 de alternative educaționale (vezi exemplu) - descrieri detaliate a profilelor/specializărilor din învățământul preuniversitar, respectiv a ramurilor de știință din învățământul universitar.

Contul poate fi folosit pentru: Contul (de forma prenume.nume) va fi creat în maxim 3 zile lucrătoare, iar în cazul în care aveţi întrebări legate de informaţiile cerute în formularul de înregistrare, ne puteţi contacta la numărul de telefon 02.

Verificarea existenţei contului se face de către fiecare utilizator ce a completat formularul accesând linkul următor.

-La nivel extrascolar: vor fi selectate/elaborate propuneri de proiecte si programe pentru a fi derulate in afara orelor de curs in scoala sau in afara ei; -La nivel comunitar: vor fi derulate intalniri cu reprezentantii comunitatii locale si vor fi identificate oportunitatile oferite de aceasta pentru dezvoltarea carierei elevilor, pentru pregatirea acestora pentru viitoarele "tranzitii" ale carierei, in scopul reducerii distantei dintre lumea scolii si cea a muncii, deschiderii scolii catre comunitate. Va fi elaborat un ghid pentru educarea si orientarea in cariera a elevilor care va avea la baza rezultatele cercetarii intreprinse si ale schimbului de experienta derulat. Vor fi elaborate materiale in sprijinul activitatii de consiliere si orientare in cariera a elevilor: -Seturi de instrumente specifice (profilul elevului, fisa de monitorizare, profil de competente necesare in orientarea in cariera pe fiecare disciplina); - Programe pentru discipline optionale; -Fise de proiecte/programe extrascolare si comunitare; -Website care sa fie o resursa atat pentru profesori cat si pentru elevi ce va contine: *informatii despre proiect, stadiul derularii activitatilor, rezultatele obtinute; *informatii si resurse pentru profesori; *informatii si resurse pentru elevi: informatii generale despre ceee ce reprezinta planificarea carierei, planificarea traseului educational, consilierea carierei, sfaturi pentru angajare, exploatarea resurselor oferite de diferite website-uri: instrumente de autoevaluare, ghiduri ale ocupatiilor, baze de date cu profesiograme, filmulete despre profesii, programe pentru dezvoltarea personala si profesionala: Comenius - mobilitati ale elevilor, Leonardo da Vinci, Tineret in Actiune, Erasmus (noul program Erasmus for All) etc., oferte de job-uri etc. Va fi dezvoltat curriculum si suportul de curs pentru un program de formare blendend learning in vederea dezvoltarii competentelor privind educarea si orientarea carierei elevilor pentru profesorii implicati in aceasta activitate in scoala, utilizand rezultatele cercetarii, ale schimbului de experienta si ghidul elaborat. Va fi derulat programul de formare blendend learning cu un numar de 25 de cursanti selectati din randul profesorilor din toate zonele fiecareia dintre cele doua regiuni partenere si toate ariile curriculare/cat mai multe discipline de studiu. Vor fi intreprinse demersuri pentru acreditarea programului de formare in vederea furnizarii lui in urmatorii ani in fiecare dintre regiunile partenere. Va fi organizat un interviu focalizat cu reprezentantii mediului de afaceri, ai autoritatilor locale (consiliul judetean, consiliul municipal, agentia de ocupare a fortei de munca), structurile asociative din comunitate (centre de voluntariat, asociatii ale parintilor, asociatii ale fiilor satului, asociatii ale fostilor elevi ai scolii etc.) in scopul intaririi parteneriatului scoala-comunitate, stabilirea modalitatilor de implicare e elevilor in viata privata, identificare oportunitatilor de implicare a acestora in educarea carierei elevilor identificarea unor exemple de bune practici, propunerea unor activitati concrete, implicarea tinerilor in deciziile locale, facilitarea accesului elevilor la informatii actualizate privind oferta si evolutia pietei locale/regionale a muncii. Analiza celor doua sisteme de invatamant din perspectiva activitatii de consiliere si orientare scolara profesionala. Promovarea site-ului-resursa si a forumului proiectului A.8.6.

Va fi organizat un interviu focalizat cu reprezentantii institutiilor de invatamant din nivelele superioare (gimnazii, licee, universitati) in scopul identificarii nevoilor, cerintelor, ofertelor acestora, stabilirea unui set de activitati pentru a facilita schimbul de experienta si conectarea elevilor la nivelul superior de invatamant pe care il vor urma. Elaborarea instrumentelor de monitorizare, evaluare si raportare A.2.3. Realizarea studiului de cercetare asupra importantei, relevantei si calitatii serviciilor de consiliere si orientare in cariera a elevilor desfasurate in mediul educational precum si nevoile tuturor factorilor implicati direct si indirect in aceasta activitate (elevi, profesori, directori, consilieri, parinti, reprezentanti ai comunitatii locale) din cele doua regiuni partenere A.3.1. Analiza programelor si continuturilor scolare si identificarea oportunitatilor oferite de fiecare disciplina/arie curriculara pentru educarea carierei elevilor A.4.5. Realizarea e-newsletters semestriale cu stadiul activitatilor derulate in proiect si a rezultatelor obtinute A.8.7.

Leave a Reply

  1. frankenthaler wochenblatt online dating 06-Jul-2017 21:39

    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) ist Teil des deutschen Vergaberechtes und regelt die Ausschreibung und die Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand in der Bundesrepublik Deutschland.

  2. consolidating data using metadata 16-Dec-2017 17:01

    Christine created, directed, produced, and taught performance courses at the "Martha's Vineyard Singer / Songwriters' Retreat", two month-long events that gathered thirty American songwriters to meet, collaborate, and record new material in September of 19.

  3. david hasselhoff dating hayley 12-Aug-2017 02:56

    Click here for great collection of free porn tube videos. Young Porn Big Tits Pictures Young XXX XXX Mature Vids Milf Mature Sex GFY Sex XXX Sex Videos Good Porn Bang Porn Tube XXX Vids Milf Porn Mom Porn Teen Porn 18 Porn Sex Bang Tube Teen Porn Hot Porno Tube 18 Teen Tube DDD Cups Asian Porn Videos Mom Tube Amaze at sexy BBW with the most admired big tits and astonishing curves.